English l Swedish

Westerfors & Medbo Ingenjörsbyrå AB

hem presentation besök oss kontakt login
 
Stress1

Tel. 031 150850

 

Strömningsteknik

CFD analyser
Vi utför CFD analyser för att fastställa flödesfältet i och kring komponenter, såsom ventiler, värmeväxlare, spridare och övrig processutrustning. Vanligt förekommande analyser som vi utför åt våra kunder är flödesfördelningsproblem, tryckfallsberäkningar och spridningsproblem. Ofta finns här en koppling till temperaturfördelning eller hållfasthetsproblem.

Processdesign
Vi dimensionerar grenade rörsystem och komponenter med avseende på flöde och tryckfall. Vi har designat och tagit fram modeller av ett antal läkemedelsprocesser och syraspridare för att dimensionera komponenter och strypskivor.Våra ingenjörer har stor erfarenhet ifrån process- och komponentdesign av olika slag.

 

Copyright © 2009 WMI AB. All rights reserved.