English l Swedish

Westerfors & Medbo Ingenjörsbyrå AB

hem presentation besök oss kontakt login
 
Stress1

Tel. 031 150850

 

Företagspresentation

Westerfors & Medbo Ingenjörsbyrå är ett konsultföretag som grundades i juli 1995 och är ett aktiebolag som ägs av Mats Westerfors och Bengt Medbo. Vår ambition är att skapa långvariga kundrelationer. Med 10 år i branschen har vi byggt upp och utvecklat ett gott samarbete med våra kunder, 90 procent av våra arbeten utförs för återkommande lojala kunder. Vi har många års erfarenhet av termiska, strömningstekniska och hållfasthetstekniska analyser av nya eller befintliga komponenter och system. En av våra specialiteter är termodynamisk design av värmeväxlare, där vi har utfört termisk och hålfasthetsteknisk design sedan 1986 till industrin i hela europa. Vi utför CFD beräkningar av strömningstekniska och/eller termodynamiska problem, som t.ex. tryckfallsberäkningar och flödes eller temperatur fördelningsberäkningar. Vi har många års erfarenhet av FEM analyser av tryckkärl, tryckkärlskomponenter och strukturdynamik med utvärdering enligt normer som EN13445 och ASMEVIII. Vi hjälper våra kunder med expansionberäkningar av rörsystem samt rörstödsdesign med utvärdering enligt t.ex EN13480 samt kontakten med granskningsorgan. Vi har även gjort flera dynamiska beräkningar av rörsystem som hamnar i självsvängning och tagit fram åtgärdsprogram åt våra kunder. Vi erbjuder även helhetsåtaganden, såsom projektledning, inköp, projektering, installationskontroll och idrifttagning, som del i våra kunders projektorganisationer eller som enskilda aktörer. Vi har mångårig kunskap av processdesign och validering med avseende på GAMP och cGMP inom läkemedelsindustrin. Våra uppdragsgivare är främst stora och medelstora företag både i sverige och utomlands som t ex Jaakko Pöyry, Stora Enso, Martin Larsson, Chematur Engineering, NovAseptic, Edmeston, Semcon, Kvaerner Pulping, Akzo Nobel och Forsmarks Kraftgrupp.

Affärsidé

Vi löser kundens behov av kvalificerat stöd genom spetskompetens inom tekniska beräkningar och design av processsystem.
Målet är att kostnadseffektivt uppfylla de krav och standarder som normer, regelverk och framförallt marknaden föreskriver.

 

Copyright © 2009 WMI AB. All rights reserved.